Persberichten

Stichting CDO

Stichting club direct omwonenden Lelystad Airport

 

Persbericht

29 januari 2018

 

Club Direct Omwonenden Lelystad Airport doet niet aan politiek geroeptoeter

 

In een rondetafelgesprek op Lelystad Airport tussen beleidsmakers en belanghebbenden hebben de

direct omwonenden een kritische noot geplaatst bij het proces. “De manier waarop sommige politici zich

publiekelijk menen te moeten uitlaten over het proces - terwijl de uitkomsten nog niet bekend zijn - en de

betrokkenen daarbij, levert geen enkele bijdrage aan het proces rondom de ontwikkeling van LA.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat liet zich wegens ziekte vervangen door

Jan Hendrik Dronkers, directeur generaal bij dat ministerie. In een gespreksronde van een klein uur hebben

Monique Verhoeven namens stichting Club Direct Omwonenden en Rob ter Haar namens de Lelystadse

Boer kort hun achtergrond, standpunten en beleving naar voren kunnen brengen.

Verhoeven: “CDO is geen actievoerende partij. We hebben als belangenbehartiger vanaf het begin, jaren

geleden, gekozen voor een kritische maar constructieve houding aan de Alderstafel. Aan die Alderstafel is de

hele problematiek rond de aanvliegroutes al jaren onderwerp van gesprek. Dat kan voor niemand aan de tafel

een verassing zijn. Verhoeven wil benadrukken dat het CDO niet van plan is aan het politieke geroeptoeter

mee te doen.

“Ondertussen wordt van ons wel gevraagd om, terwijl wij als gebied met behoorlijke geluidniveaus

geconfronteerd gaan worden, de uitkomsten van het werk van het ministerie af te wachten. Met het

ministerie is afgesproken dat de uitkomsten van de nieuwe MER eerst ook langs ons, de direct omwonenden,

gaan voordat het in de publiciteit komt. De actualisatie van de MER mag geen inhoudelijke discussie meer

opleveren. Als CDO hebben wij het standpunt ingenomen dat we de uitkomsten daarvan afwachten. Op die

manier kunnen we in vertrouwen en op basis van feiten met elkaar in gesprek gaan.”

De afgelopen jaren hebben de direct omwonenden zich nadrukkelijk gericht op het verkrijgen van garanties

voor de kwaliteit van de agrarische voedselproductie in het gebied. Daarover zijn met de rijksoverheid goede

afspraken gemaakt als het bijvoorbeeld gaat om gewasmonitoring

Persbericht naar aanleiding luchthavenbesluit 2015

31 maart 2015

 

Met het publiceren van het nieuwe LuchtHavenBesluit ( LHB) voor Lelystad Airport (LA) wordt de ruimte geschapen voor de luchthaven om te groeien naar 45.000 vluchten in 2043. Gelijktijdig met deze publicatie is ook het daarmee samenhangende convenant “voedselveiligheid en nadeelcompensatie LA” ondertekend. De ondertekening van het convenant is een belangrijke zaak voor de agrarische ondernemers, die het CDO vertegenwoordigd..

 

Het gevoel daarbij is dubbel. Aan de ene kant zitten wij helemaal niet te wachten op uitbreiding van het vliegveld. Ons woon-werk- en leefklimaat zal daar zonder twijfel onder gaan lijden. Daar staat tegenover dat we zeker de afgelopen 2-3 jaar bij het ministerie en anderen en ook aan de Alderstafel, een open oor hebben gevonden voor onze zorgen. Het convenant is het resultaat van de inspanning van velen en wordt door de omwonenden als een zeer belangrijk onderdeel gezien van de uitbreiding van het vliegveld. Door dit convenant is gewaarborgd dat de agrarische bedrijfsvoering (in dit gebied toch al gauw goed voor tussen de 40-60 mio per jaar) in de pas kan lopen met de toenemende vliegbewegingen en met de rapportages die worden opgesteld kan worden aangetoond wat de kwaliteit van onze producten is. Dit alles overziende staan wij als CDO niet te juichen maar zijn wij wel tevreden met het bereikte resultaat.

 

De komende jaren zal het CDO) zich voor de direct omwonenden blijven inspannen om ervoor te zorgen dat de aantasting van het woon-, leef- en werkklimaat zo minimaal mogelijk zal zijn. Het gaat dan om de implementatie van de geluidisolatieregeling, maar ook om alle randverschijnselen rondom de groeiende luchthaven heen, zoals het gebruik van de extensieregeling, etc. Zij zal dat blijven doen vanuit een constructieve, maar kritische houding. Deze houding heeft ook het optreden van het CDO in de afgelopen periode gekenmerkt.