Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport

Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport behartigt de belangen van de direct omwonenden en agrarische bedrijven rondom Lelystad Airport, ten aanzien van de ontwikkeling van Lelystad Airport. Ons voornaamste doel is een goede, zorgvuldige inpassing van de luchthaven in ons woon-werkgebied.


Stichting CDO overlegt -waar nodig en waar mogelijk- met de betrokken partijen rondom Lelystad Airport. Zo vergaren we kennis over de ontwikkelingen en bijbehorende de regelingen en kunnen wij tegelijkertijd de wensen en belangen van de aangesloten buurtbewoners kenbaar maken.


Meepraten met ontwikkelingen

De stichting is geen actiegroep, maar stelt zich namens de achterban wel kritisch op ten aanzien van de beoogde ontwikkeling van de luchthaven, waarbij gestreefd wordt naar maximaal 10.000 vliegbewegingen voor groothandelsverkeer. We verwachten als stichting de ontwikkelingen niet tegen te kunnen houden en werken daarom vanuit de gedachten dat mee (blijven) praten per saldo het meeste resultaat oplevert.


Betrokkenheid

Concreet is Stichting CDO direct betrokken bij alle overleggen rondom Lelystad Airport, zoals de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad en alle overheden zowel lokaal, provinciaal als landelijk. Daarin sluiten wij aan als aanspreekpunt voor de belangen van direct omwonenden en de agrarische sector rondom de luchthaven.

Interesse om aan te sluiten?

Wij organiseren informatieavonden voor aangeslotenen. Daarnaast versturen we nieuwsbrieven om aangeslotenen op de hoogte te houden. Wil jij meer weten over de stichting? Neem gerust contact met ons op

Bestuur

Monique Verhoeven (voorzitter)
Hans Florissen
Sietse Zeinstra

Contact

Postadres

Stichting CDO
Knarweg 10
8218 NB Lelystad


Vragen?

Neem contact op met voorzitter Monique Verhoeven via de mail.